UMÓW SIĘ NA ZABIEG: +48 609 884 764
0

Podczas omawiania planu terapii z wybranym specjalistą warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

  1. Czy skuteczność zabiegu została potwierdzona publikacjami naukowymi?

Specjalista oprócz bazowania na swojej wiedzy i doświadczeniu również korzysta z ewaluacji badań medycznych, Evidence-based medicine. Połączenie znajomości danych z badań naukowych, oceny, wiarygodności i znaczenia klinicznego oraz odniesienia do danego pacjenta pozwala wybrać lekarzowi optymalne rozwiązanie dla pacjenta i jego problemu.

  1. Czy użyty preparat jest wyrobem medycznym lub lekiem zarejestrowanym na polskim rynku?

Leki(skomplikowany proces zatwierdzenia i rejestracji, działanie lecznicze) jak i wyroby medyczne(ich działanie może być lecznicze, ale tylko w ograniczonym zakresie) wymagają zatwierdzenia i kontroli przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  1. Czy użycie preparatu jest ze zgodne charakterystyką produktu leczniczego?

Jest to określony zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku przeznaczony do użytku przez fachowy personel medyczny w Unii Europejskiej. Jeżeli decyduje się na wykonanie procedury, która nie została ujęta w ChPL, wykorzystujemy informacje dostępne w bazach naukowych, EBM. W innym przypadku wykonujemy terapię eksperymentalną, która wymaga zastosowania ściśle określonych procedur i zgód Komisji Etyki Lekarskiej.

  1. Czy specjalista wykonujący dany zabieg posiada odpowiednie przeszkolenie i legitymuje się odpowiednim certyfikatem potwierdzającym umiejętności z obsługi danego urządzenia lub zastosowania danego preparatu?
  1. Czy poinformowano o możliwych działaniach niepożądanych i możliwych powikłaniach, z które należy mieć na uwadze podczas wykonania zabiegu?
  1. Czy specjalista przedstawił alternatywne metody terapii, również te, które są niedostępne w danej placówce? 

Jakub Kopaczyński

Jakub Kopaczyński

W 2016 ukończyłem Uniwersytet Medyczny na kierunku Lekarski i rozpocząłem specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu. Rok później zacząłem swoją przygodę z medycyną estetyczną. Od tego czasu intensywnie(specjalizacja zobowiązuje) rozwijam swoje umiejętności i rozszerzam zakres zabiegów w rodzinnym Gabinecie DR Kopaczyński w Poznaniu. Specjalizuję się w zabiegach z użyciem wypełniaczy tkankowych na bazie kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, preparatów uzyskanych z krwi pacjenta(komórki macierzyste, fibryna strukturalna i osocze bogatopłytkowe), a także aktywatorów tkankowych i mezoterapii igłowej. Od 2020 prowadzę szkolenia z zastosowania terapii autologicznych z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej I-PRF oraz S-PRF w medycynie estetycznej. W ramach rezydentury największe zainteresowanie to anestezjologia regionalna i wszelkie procedury z użyciem USG.